Dobrodošli na službenu stranicu

udruga invalida grada đakovo

ljudski_potencijali

NAZIV PROJEKTA:

Radom do osmijeha II

 • Udruga invalida rada će u okviru projekta “Radom do osmijeha II” zaposliti 15 žena koje su u evidenciji HZZ  i  pripadaju ciljanim skupinama za potrebe podrške i pomoći u kućanstvu za 90 korisnika.
 • Realizacija ovoga projektnog prijedloga doprinijet će povećanju kvalitete života ženama iz ciljane skupine istoga, ali i povećanju kvalitete života
  krajnjim korisnicima. Provedbom projekta poticat će se socijalna uključenost te jednakost navedenih kategorija s cjelokupnom lokalnom
  zajednicom, poboljšanje financijskog statusa zaposlenih žena te smanjenje samoće i isključenosti starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju

Ukupnu vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK):

   740 000,00 kuna

Razdoblje provedbe projekta (od - do):

   02.01.2023-02.09.2023

Kontakt osoba za više informacija:

  Fekete Stjepan 0915939299

Ovo smo mi!

Više o našoj udruzi, djelovanju, ostvarivanju ciljeva, prošlosti…

Izdvojeno

 TRAJNI JAVNI POZIV ZA SUDJELOVANJE U PROJEKTU ZAŽELI –UDRUGA INVALIDA RADA ĐAKOVO

 

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je 21. kolovoza 2023. godine javni poziv „Zaželi – prevencija institucionalizacije“, čiji je cilj povećanje socijalne uključenosti i prevencija institucionalizacije ranjivih skupina osiguravanjem dugotrajne skrbi, Udruga invalida rada namjerava podnijeti projektni prijedlog u okviru predmetnog poziva.

S tim u vezi, objavljuje se iskaz interesa pripadnika ciljne skupine za sudjelovanje u projektu „Zaželi – prevencija institucionalizacije“, odnosno za sudjelovanje u projektu kojeg Udruga namjerava provoditi.

Iskaz interesa mogu podnijeti zainteresirani pripadnici ciljne skupine s područja Grada Đakova, odnosno s područja naselja Đakovo, Budrovci, Đurđanci, Ivanovci Đakovački, Kuševac, Piškorevci, Novi Perkovci, Selci Đakovački i Široko Polje, a koji zadovoljavaju navedene uvjete iz Javnog poziva.

Obrasce za iskaz interesa moguće je preuzeti osobno u prostorijama Udruge invalida rada Đakovo, V.K.A.Stepinca 12 Đakovo, ili na internetskoj stranici Udruge https://udruga-invalida-rada-djakovo.eu/ a isti se predaju u uredu udruge, putem el. pošte na feketestjepan@gmail.com ili poštom na adresu udruge.

Dana 21. kolovoza 2023. godine Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv „Zaželi – prevencija institucionalizacije“ čiji je cilj povećanje socijalne uključenosti i prevencija institucionalizacije ranjivih skupina osiguravanjem dugotrajne skrbi. Projektom je predviđeno pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama (65 i više godina) i osobama s invaliditetom (starijim od 18 godina) i to kroz organiziranje prehrane, obavljanje kućanskih poslova, održavanje osobne higijene i zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba, uz isporuku paketa kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština.

 Pravo sudjelovanja u projektu imaju isključivo pripadnici ciljne skupine koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

 1. Osoba starija od 65 godina koja živi u samačkom kućanstvu i čiji mjesečni prihod ne prelazi 629,13 eura/4.740,18 kuna (fiksni tečaj konverzije kune u euro: 1 euro = 7,53450 kuna) i koja istovremeno ne koristi uslugu pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, osobne asistencije koju pruža videći pratitelj,
 2. Osoba starija od 65 godina koja živi u dvočlanom kućanstvu, a ukupni prihod kućanstva ne prelazi 1258,26 eura/9.480,00 kuna (fiksni tečaj konverzije kune u euro: 1 euro = 7,53450 kuna) i koja istovremeno ne koristi uslugu pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, osobne asistencije koju pruža vidjevši pratitelj,
 3. Osoba starija od 18 godina, živi u samačkom ili dvočlanom kućanstvu – koja ima utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta –  oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja i koja ne koriste usluge pomoći u kući, boravka organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, osobne asistencije koju pruža videći pratitelj ili čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj.

Iskaz interesa mogu podnijeti svi pripadnici ciljane skupine koji zadovoljavaju navedene uvjete, a s početkom provedbe projekta morat će osigurati dokaznu dokumentaciju kojom potvrđuju navedenu pripadnost. Slijedom navedenoga, pripadnici ciljane skupine morat će dostaviti dokumentaciju, kako slijedi:

Osobe starije od 65 godina:

 1. Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika,
 2. Potvrda Porezne uprave o dohotku,
 3. Izjava pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva.

Odrasle osobe s invaliditetom:

 1. Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika,
 2. Potvrda o upisu u Registar osoba s invaliditetom ili nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u kojem je naveden treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti.

Popunjavanjem obrasca koji se nalazi u prilogu ovoga Javnog poziva za iskaz interesa za sudjelovanjem u projektu, svaki zainteresirani pripadnik ciljne skupine jamči kako je upoznat da se njegovi osobni podaci prikupljaju i obrađuju u svrhu izrade i podnošenja projektnog prijedloga, provedbe postupka dodjele bespovratnih sredstava, sklapanja i izvršavanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, provedbe revizije postupka odabira, postupka dodjele bespovratnih sredstava i izvršenja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava te u svrhu provođenja vrednovanja provedbe Programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027.“ te da se za druge potrebe neće koristiti, sukladno UREDBI (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).

Novosti

Svečano uručenje ugovora za Poziv Zaželi -Program zapošljavanja žena – faza III u Pitomači.

Udruga invalida rada zaposlila je 15 žena na razdoblje od 6 mj kroz projekt Zaželi-faza III,Radom do osmijeha 2 koje će pružati besplatnu uslugu potpore i podrške za ukupno 90 korisnika na području grada Đakova. Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda. Ukupna vrijednost projekta je 740.000,00 kn / 98.214,98 €

Udruga invalida rada Đakovo nositelj je projekta „Radom do osmijeha II“ koji se provodi u sklopu programa zapošljavanja žena „Zaželi – faza III”, a čija je uvodna konferencija održana 23.02.2023 u restoranu „Laguna”.
Vrijednost projekta je 98. 214,87 eura i u cijelosti je financiran bespovratnim sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda. Partneri na projektu su Zavod za socijalni rad, HZZ i grad Đakovo. Ukupno je zaposleno 15 žena pripadnica ciljne skupine koje će brinuti za 90 krajnjih od kojih je 25 muški a 65 ženskih korisnika.

Novosti

U mjesecu veljači naše žene obišle su sve korisnike i podijeljeni su im prvi paketi u sklopu provedbe projekta Zaželi -Program zapošljavanja žena -Faza 3, Radom do osmijeha 2 koji su sufinancirani iz Europskog socijalnog fonda.
“Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Udruge invalid rada Đakovo”

U tijeku je provođenje treće faze programa zapošljavanja žena-Zaželi te se u Udruzi invalida rada provodi program Radom do osmijeha 2 koji u trajanju od 6 mjeseci zapošljava 15 žena pripadnica ciljne skupine, a koje se brinu o ukupno 90 korisnika i to 24 muška korisnika i 66 ženskih korisnika. Vrijednost projekta je 98 214,87 eura i financiran je iz Europskog socijalnog fonda . Partneri na projektu su Zavod za socijalni rad, Hrvatski zavod za zapošljavanje i Grad Đakovo. U sklopu projekta za mjesec veljaču podijeljeni su paketi sa higijenskim potrepštinama korisnicima, te u kontaktu s korisnicima imamo pozitivna iskustva, zahvalnost i oduševljenje što ih ima tko obići i pomoći.

Nacionalni dan invalida rada Hrvatske obilježava se 21.ožujka. Misija koja se promiče je društvo bez predrasuda i diskriminacija prema osobama s invaliditetom.
Prema podacima HZMO u Hrvatskoj ima 172420 invalida rada kao korisnika invalidskih mirovina i naknada s naslova ozljede na radu i profesionalne bolesti.
Ove godine poruka je usmjerena na nesmetan pristup, kretanje , boravak i rad na jednakoj razini kao i bez invaliditeta u potresom pogođenim mjestima tokom obnove i procesa gradnje te pristupačnost invalidima.
Tako da “Invalidi rada Hrvatske snažno potiču obnovu Petrinje”

Novosti

Na zadovoljstvo naših korisnika i u ožujku su podijeljeni svi paketi u sklopu provedbe projekta Zaželi -Program zapošljavanja žena -Faza 3, Radom do osmijeha 2 koji su sufinancirani iz Europskog socijalnog fonda.
“Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Udruge invalid rada Đakovo”
Na zadovoljstvo naših korisnika i u travnju su podijeljeni svi paketi u sklopu provedbe projekta Zaželi -Program zapošljavanja žena -Faza 3, Radom do osmijeha 2 koji su sufinancirani iz Europskog socijalnog fonda.
“Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Udruge invalid rada Đakovo”

U tijeku je provođenje treće faze programa zapošljavanja žena  Zaželi te se u Udruzi invalida rada provodi program “Radom do osmijeha 2” koji u trajanju od 6 mjeseci zapošljava 15 žena pripadnica ciljne skupine, a koje se brinu o ukupno 90 korisnika i to 24 muška korisnika i 66 ženskih korisnika.

Vrijednost projekta je 98 214,87 eura i financiran je iz Europskog socijalnog fonda . Partneri na projektu su Centar  za socijalni rad, Hrvatski zavod za zapošljavanje i Grad Đakovo.

“U sklopu projekta za mjesec veljaču podijeljeni su paketi s higijenskim potrepštinama korisnicima, te u kontaktu s korisnicima imamo pozitivna iskustva, zahvalnost i oduševljenje što ih ima tko obići i pomoći”, izjavio je predsjednik Stjepan Fekete.

Novosti

Boravak članova Udruge invalida rada u Banja Vrućici u Tesliću 23.03-02.04.2023. Osim boravka u hotelu i redovitih terapija te završne svečane večere posjetili su i Svetište Gospe od Kondžila i etno selo Usora.
Prolazi i 3 mjesec kako naše žene obilaze svoje korisnike te im pomažu u dostavi namirnica,pripremi obroka, održavanju čistoće doma, brinu o higijeni i osobnom izgledu , pomažu u socijalnom uključivanju, obavljaju nabavku lijekova , pratnje kod liječnika,te se međusobno druže i kroz razgovor pružaju podršku svojim korisnicima.
Projekt se provodi u sklopu Zaželi – faza 3-iz Europskog socijalnog fonda i financiran je u cijelosti.
Na zadovoljstvo naših korisnika i u travnju su podijeljeni svi paketi u sklopu provedbe projekta Zaželi -Program zapošljavanja žena -Faza 3, Radom do osmijeha 2 koji su sufinancirani iz Europskog socijalnog fonda.
“Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Udruge invalid rada Đakovo”

Novosti

Hrvatski savez udruga invalida rada u sklopu programa “Pokreni se za zdravlje” kojeg financira Ministarstvo zdravstva, pokrenuo je web stranicu https://budizdrav.hsuir.hr/
na kojoj korisnici mogu postavljati pitanja doktoru, psihologu i kineziologu u sklopu virtualnog savjetnika!

Na zadovoljstvo naših korisnika i u svibnju su podijeljeni paketi u sklopu provedbe projekta Zaželi -Program zapošljavanja žena -Faza 3, Radom do osmijeha 2 koji su sufinancirani iz Europskog socijalnog fonda.
“Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Udruge invalida rada Đakovo”
U tijeku je provođenje treće faze programa zapošljavanja žena-Zaželi te se provodi program Radom do osmijeha 2 koji u trajanju od 6 mjeseci zapošljava 15 žena pripadnica ciljne skupine, a koje se brinu o ukupno 90 korisnika i to 24 muška korisnika i 66 ženskih korisnika. Vrijednost projekta je 98 214,87 eura i financiran je iz Europskog socijalnog fonda . Partneri na projektu su Zavod za socijalni rad, Hrvatski zavod za zapošljavanje i Grad Đakovo. U sklopu projekta za mjesec veljaču, ožujak , travanj i svibanj podijeljeni su paketi sa higijenskim potrepštinama korisnicima koji su u cijelosti financirani iz projekta. Korisnicima se pruža besplatna usluga potpore i podrške a uključuje :pomoć u dostavi namirnica, pomoć u pripremi obroka u kućanstvu korisnika, pomoć u održavanju čistoće doma korisnika, pomoć pri oblačenju i svlačenju, brigu o higijeni i osobnom izgledu korisnika, pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u ostvarivanju raznih prava( dostava lijekova, plaćanje računa, nabavka pomagala), pružanje psihosocijalne podrške kroz razgovor i uključivanje u društvo, pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima, drugi poslovi vezani za skrb i povećanje kvalitete života krajnjih korisnika.
Predsjednik UIR
Stjepan Fekete

Novosti

U tijeku je provođenje treće faze programa zapošljavanja žena-Zaželi te se provodi program Radom do osmijeha 2 koji u trajanju od 6 mjeseci zapošljava 15 žena pripadnica ciljne skupine, a koje se brinu o ukupno 90 korisnika i to 24 muška korisnika i 66 ženskih korisnika. Vrijednost projekta je 98 214,87 eura i financiran je iz Europskog socijalnog fonda . Partneri na projektu su Zavod za socijalni rad, Hrvatski zavod za zapošljavanje i Grad Đakovo. U sklopu projekta za mjesec veljaču, ožujak , travanj ,svibanj i lipanj podijeljeni su paketi sa higijenskim potrepštinama korisnicima koji su u cijelosti financirani iz projekta. Korisnicima se pruža besplatna usluga potpore i podrške a uključuje :pomoć u dostavi namirnica, pomoć u pripremi obroka u kućanstvu korisnika, pomoć u održavanju čistoće doma korisnika, pomoć pri oblačenju i svlačenju, brigu o higijeni i osobnom izgledu korisnika, pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u ostvarivanju raznih prava( dostava lijekova, plaćanje računa, nabavka pomagala), pružanje psihosocijalne podrške kroz razgovor i uključivanje u društvo, pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima, drugi poslovi vezani za skrb i povećanje kvalitete života krajnjih korisnika.
Predsjednik UIR
Stjepan Fekete
Na zadovoljstvo naših korisnika i u lipnju su podijeljeni paketi u sklopu provedbe projekta Zaželi -Program zapošljavanja žena -Faza 3, Radom do osmijeha 2 koji su sufinancirani iz Europskog socijalnog fonda.
“Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Udruge invalida rada Đakovo”
Na zadovoljstvo naših korisnika u srpnju su podijeljeni poslijedni paketi u sklopu provedbe projekta Zaželi -Program zapošljavanja žena -Faza 3, Radom do osmijeha 2 koji su sufinancirani iz Europskog socijalnog fonda.
“Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Udruge invalida rada Đakovo”

Novosti

Udruga invalida rada Đakovo u suradnji sa turističkom agencijom Žabac organiziraju sedmodnevno ljetovanje u hotelu Autora u Podgori na Makarskoj rivijeri od 10.09-17.09.2023 po cijeni od 380,00 eura po osobi, a jednokrevetne sobe po cijeni od 470,00 eura. U cijenu je uključen prijevoz autobusom, smještaj u sobama, polupansion ( doručak i večera). Plaćanje je moguće izvršiti u više rata do polaska. Polazak je 10.09 u 06:00 sati ispred DVD Đakovo. Prijavite se na br 0915939299 ili u udruzi na adresi V.K.A.Stepinca 12.
Sa danom 31.07.2023 završilo je provođenje treće faze programa zapošljavanja žena-Zaželi-Radom do osmijeha 2 koji je u trajanju od 6 mjeseci zapošljavao 15 žena pripadnica ciljne skupine, a koje su se brinule o 93 korisnika. Vrijednost projekta je 98 214,87 eura i financiran je iz Europskog socijalnog fonda . Partneri na projektu su Zavod za socijalni rad, Hrvatski zavod za zapošljavanje i Grad Đakovo. U sklopu projekta podijeljeni su paketi sa higijenskim potrepštinama korisnicima koji su u cijelosti financirani iz projekta. Korisnicima se pružala besplatna usluga potpore i podrške a uključivala je :pomoć u dostavi namirnica, pomoć u pripremi obroka u kućanstvu korisnika, pomoć u održavanju čistoće doma korisnika, pomoć pri oblačenju i svlačenju, brigu o higijeni i osobnom izgledu korisnika, pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u ostvarivanju raznih prava( dostava lijekova, plaćanje računa, nabavka pomagala), pružanje psihosocijalne podrške kroz razgovor i uključivanje u društvo, pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima, drugi poslovi vezani za skrb i povećanje kvalitete života krajnjih korisnika. Sa nadom da će uskoro početi i faza 4 pozdravili smo korisnike i žene do novih susreta i suradnje.
Predsjednik UIR
Stjepan Fekete
Kraj ovog tjedna donosi nam i kraj provođenja našeg projekta Zaželi- Radom do osmijeha 2. Zahvaljujemo svima na sudjelovanju i nadamo se ponovnoj suradnji na nekom novom projektu.

Novosti

Udruga invalida rada Đakovo održala je završnu konferenciju projekta „Radom do osmijeha II” u sklopu treće faze programa Zaželi koji se sufinancira iz Europskog socijalnog fonda. Zaposleno je 15 žena, a ciljana skupina su teže zapošljive žene.
Projekt traje od 2. siječnja do 2. rujna 23. godine s tim da su žene bile zaposlene na šest mjeseci. Ukupno je kroz projekt prošlo 93 korisnika, odnosno 64 ženske osobe i 29 muških, partneri u projektu su Centar za socijalnu skrb, Hrvatski zavod za zapošljavanje i Grad Đakovo, a vrijednost projekta je 98.214,87 eura ili 740 tisuća kuna. Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda, a ukupno je podijeljeno 540 paketa koji su isto financirani iz projekta za 90 korisnika svaki mjesec.
Zadovoljstvo realiziranim projektom i suradnjom izrazio je predsjednik Udruge invalida rada Stjepan Fekete te predstavnici partnera u projektu Mislav Živković, Grad Đakovo, i Janja Drenjančević, Hrvatski zavod za zapošljavanje.
Imate pitanje?

Otvoreni smo za sva pitanja vezana za našu Udrugu Invalida Grada Đakovo

© Copyright Udruga Invalida Rada Đakovo. 2023/All rights reserved.  Made by ZETABOX DESIGN